Distances līgums

    Distances līgums tiek noslēgts starp internetveikala www.nango.lv pārstāvju Natālija Gorkina, Līkā iela 25a, Gulbene, LV-4401 un pircēju (patērētāju), kurš veic pirkumu interneta veikalā www.nango.lv

Interneta veikalā nango.lv piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces,  savukārt Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preci un veikt norēķinus saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

Piegādes un samaksas kārtība:

Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikala nango.lv mājas lapā, precīzi norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī savu e-pasta adresi.

Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa norādīto e-pastu nosūta Pircēja veiktajam pasūtījumam atbilstošu rēķinu. 

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pircējs veic pasūtījuma apmaksu. 

Pārdevējs nodrošina preču komplektāciju un piegādi 2.-5. dienu laikā kopš dienas, kad Pārdevēja bankas kontā ir saņemta apmaksa par preci. 
Preču piegādes termiņš var būt ilgāks - līdz četrām nedēļām, ja preces nav noliktavā.

Preces piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju. 

Sūtījums tiek nosūtīts uz izvēlēto pakomātu, kā arī klients saņem ziņu par izsūtīto preci. Gadījumā, ja Klients pats nevar pieņemt Preci, bet tā ir piegādāta uz norādīto pakomātu, vai arī ja Klients nav izņēmis Preci, par kuru piegādes firma Klientu ir informējusi, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas pret www.nango.lv neapmierinošas piegādes dēļ vai pieprasīt atgriezt samaksāto naudu par Preci.

Gadījumā, ja klients nav laicīgi izņēmis piegādāto preci norādītajā Omnivas pakomātā un prece mums tiek atgriezta, uzņēmums patur tiešibas atgriezt tikai preces vērtību atņemot visus piegādes un atgriešanas pakalpojumu izdevums.

Atteikuma tiesības

Slēdzot distances līgumu Jūs varat izmantot atteikuma tiesības.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci .

Atteikuma veidlapa Atteikums_no_preces-1.doc

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces atdošanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

Atteikties no preces Pircējs var nosūtot Pārdevējam pa e-pastu [email protected] atteikuma vēstuli. 
Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. 

Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, iemaksātā summa par preci tiek atgriezta norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas dienas. 

Datu apstrāde

Interneta veikala mājaslapā, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Pircēja pasūtīto preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2916/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, nango.lv informē ka veicot pasūtījumu Jūs piekritat Jūsu personas datu apstrādei. Kā arī Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

0
Izveidots 2018. gadā ar Mozello

 .