DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums tiek noslēgts starp internetveikala www.nango.lv pārstāvju Natālija Gorkina (saimnieciskās darbības veicēja), Līkā iela 25a, Gulbene, LV-4401 un pircēju, kurš veic pirkumu interneta veikalā www.nango.lv

Interneta veikalā www.nango.lv piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, savukārt Pircējs apņemas veikt norēķinus un pieņemt pasūtīto Preci saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.


Piegādes un samaksas kārtība.

 1. Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikala nango.lv mājas lapā, precīzi norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī savu e-pasta adresi. 
 2. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa norādīto e-pastu nosūta Pircēja veiktajam pasūtījumam atbilstošu rēķinu. 
 3. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pircējs veic pasūtījuma apmaksu. 
 4. Rēķins jāapmaksā 12 stundu laikā, pretējā gadījumā, šim termiņam beidzoties, mums ir tiesības anulēt Jūsu pasūtījumu bez brīdinājuma.
 5. Prece skaitās PASŪTĪTA TIKAI tajā brīdī, kad rēķins tiek apmaksāts (Pārdevēja bankas kontā ir saņemta apmaksa par preci) .
 6. Pārdevējs nodrošina preču komplektāciju un izsūtīšanu 1-2 darba dienu laikā kopš dienas, kad Pārdevēja bankas kontā ir saņemta apmaksa par preci. 
 7. Preču piegādes termiņš Latvijas teritorijā 2-3 darba dienas. 
 8. Ja preces nav noliktavā, piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju telefoniski vai nosūtot informāciju uz e-pastu. 
 9. Sūtījums tiek nosūtīts uz izvēlēto pakomātu, kā arī klients saņem ziņu par izsūtīto preci. 
 10. Gadījumā, ja Klients pats nevar pieņemt Preci, bet tā ir piegādāta uz norādīto pakomātu, vai arī ja Klients nav izņēmis Preci, par kuru piegādes firma Klientu ir informējusi, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas pret www.nango.lv neapmierinošas piegādes dēļ vai pieprasīt atgriezt samaksāto naudu par Preci.
 11. Gadījumā, ja klients nav laicīgi izņēmis piegādāto preci norādītajā pakomātā vai no pasta un prece mums tiek atgriezta, uzņēmums patur tiesības atgriezt tikai preces vērtību atņemot visus piegādes un atgriešanas pakalpojumu izdevums.

Atteikuma tiesības.

 • Slēdzot distances līgumu Jūs varat izmantot atteikuma tiesības.
 • Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci .

Atteikuma veidlapa Atteikums_no_preces.doc

 • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces atdošanu Pārdevējam, sedz Pircējs.
 • Atteikties no preces Pircējs var nosūtot Pārdevējam pa e-pastu [email protected] atteikuma vēstuli. 
 • Pircēja pienākums ir 2 (divu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot/nosūtīt preci Pārdevējam. 
 • Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. 
 • Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota.
 • Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".
 • Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
 • Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, iemaksātā summa par preci tiek atgriezta 5 darba dienu laikā no atgrieztās Preces saņemšanas brīža Pārdevējs atgriež naudu Pircējam, izmantojot tādu pašu maksājumu veidu, kādu lietojis Pircējs, norēķinoties par šo Preci.

Datu apstrāde.

Interneta veikala mājaslapā, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Pircēja pasūtīto preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2916/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, www.nango.lv informē ka veicot pasūtījumu Jūs piekritat Jūsu personas datu apstrādei. Kā arī Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Konfidencialitāte.

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.